Privacy

Hierbij verklaart DECONTEX NV, met hoofdzetel gevestigd in Tielt, Sint-Amandstraat 1, het volgende:

Art 1. Doeleinden voor gegevensverzameling

De verzameling van persoonsgegevens kan voor volgende doeleinden dienen:

-          Algemene uitvoering van de overeenkomst

-          Logistieke uitvoering van inkomende bestellingen

-          De kwalitatieve verwerking van de taken (wasprocessen)

Art 2. Noodzakelijke voorwaarde

Het verstrekken van persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde voor het uitvoeren van alle overeenkomsten. Het niet-verstrekken van gegevens kan onderstaande gevolgen met zich meebrengen:

-          Geen mogelijkheid tot inloggen op de website

-          Het niet kunnen plaatsen van bestellingen

-          Belemmering van logistieke opvolging

Art 3. Duur van opslag

Gegevens worden bewaard gedurende de looptijd van het contract met voorbehoud van verlenging en onderhandeling.

Art 4. Recht op inzage, rectificatie of wissen van persoonsgegevens

Men heeft te allen tijde het recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens. Echter heeft het wissen van gegevens dezelfde gevolgen als het niet-verstrekken (zie Art 2.)

Art 5. Recht om klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens

Wanneer men een inbreuk constateert op de wet op de Privacybescherming, heeft men het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit voor Persoonsgegevens.

Art 6. Ontvangers van persoonsgegevens

DECONTEX NV behoudt het recht om gegevens uit te wisselen met zijn externe partners. Iedere partner houdt zich strikt aan de geheimhoudingsverklaring. Hierbij wordt de bescherming van alle persoonsgegevens ten allen tijde beschermd.


Art 7. Alle gegevens met toestemming verkregen, kunnen ten allen tijde terug ingetrokken worden

Men behoudt steeds het recht alle aangeleverde gegevens, die met toestemming werden verkregen, terug in te trekken. Echter brengt dit gelijkaardige gevolgen met zich mee als het niet-verstrekken (zie Art 2.)

 

Bij vragen omtrent privacy, gelieve privacy@decontex.com te contacteren.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen gaat u akkoord met de cookieverklaring.

Ik ga akkoord